LogoLog inSubscribe

Refluxverwarming

Temperatuur is een van de kinetische factoren die vaak gebruikt worden om de snelheid van een chemische reactie aan te passen.

Lagere temperaturen zullen een reactie vertragen of stoppen. Het is de functie van de koelkast die snelle omzetting (degradatie) van voedsel voorkomt.

Omgekeerd kan een hogere temperatuur vaak deze reactisnelheid versnellen. Maar we moeten voorzorgsmaatregelen nemen. Verlengd verwarmen kan de volledige verdamping van de oplossing tot gevolg hebben. Als de bal geblokkeerd is, zouden de gassen de druk gevaarlijk verhogen.

De animatie toont een typische verwarmer die een reactiemengsel bij constante druk (atmosferische druk) kan reflux verwarmen, zonder materieverlies (geproduceerde dampen worden gecondenseerd en naar het mengsel geretourneerd).

Klik op [play] om de animatie te starten.

Sign up for our newsletter