LogoLog inSubscribe

Buckconverter #2

Transformators zijn spanningscomponenten die het mogelijk maken een sinusoïdale spanning om te zetten in een andere sinusoïdale spanning met dezelfde frequentie, maar met een andere amplitude.
Het fysische principe van inductie, waarop de transformator is gebaseerd, is ondoeltreffend bij continu werken.

De converter is vergelijkbaar met een transformator, maar dan voor gelijkstroom.

Een spanning E wordt verlaagd (met een omlaagtransformator zoals hier), of verhoogd (met een omhoogtransformator) tot een ander gelijkspanningsniveau.
In dit verband spreekt men van een gelijkstroomtransformator, in tegenstelling tot een wisselspanningstransformator.

De converter staat aan de basis van de voedingsbronnen voor snijmachines en snelheidsregelaars die machines op gelijkstroom regelen.

Wijzig de instellingen met behulp van de schuifregelaars.

Beweeg met de muis over de kromme om de status van de componenten te bekijken.

Sign up for our newsletter