logout

Dobbelstenen en kansrekening

De kansrekening levert de wiskundige regels die ons in staat stellen de kansen te berekenen dat een gebeurtenis plaatsvindt. De oorsprong ligt in de oplossing van vraagstukken die zich voordoen bij toevalsspellen.

Dus is de kans op het verkrijgen van een 6 in één enkele worp 1/6. De waargenomen frequentie voor deze gebeurtenis kan verschillen van deze theoretische waarde.

Bij een groot aantal worpen benadert de frequentie de kans.

Wanneer voor alle kansen dezelfde regel geldt, zeggen we dat alle gebeurtenissen gelijke kansen hebben.

De kans op een gebeurtenis is altijd kleiner dan of gelijk aan 1. De som van de kansen op alle mogelijke gebeurtenissen is 1.

Sign up for our newsletter