LogoLog inSubscribe

Elektrolytische geleiding

Een elektrische stroom verplaatst de elektrische ladingen. In een metaal bewegen de elektronen; in een oplossing kunnen alleen de opgeloste elektronen zich verplaatsen.

Natriumchloride is de chemische naam voor zout. Het is een ionische vaste stof, opgebouwd uit natrium (Na+)- en chloride (Cl-)-ionen. Deze geladen ionen komen vrij in de oplossing en kunnen zich verplaatsen als er tussen twee elektroden een spanning wordt aangelegd. De lopende stroom kan een lamp laten branden.

Suiker, ook wel sucrose genoemd, is een moleculaire oplossing. In de oplossing zijn de moleculen dispers in het water maar worden niet aangetrokken door de elektroden omdat ze elektrisch neutraal zijn. Er loopt geen stroom en de lamp gaat niet branden.

Sign up for our newsletter