LogoLog inSubscribe

Wet van Ohm

Door alle materie waarbij tussen twee punten een potentiaalverschil (spanning) aanwezig is, loopt een stroom.

Afhankelijk van of deze stroom sterk of zwak is, wordt deze materie geleidend of isolerend genoemd.

De elektrische weerstand is het vermogen van een materiaal om het passeren van een elektrische stroom tegen te gaan.

Het is tevens de naam die gegeven wordt aan de elektrische component die door elektriciens en elektrotechnici wordt gebruikt om deze eigenschap in een gedeelte van een elektrische schakeling te symboliseren. De weerstand wordt aangeduid met de letter R en de eenheid is de ohm (Ω).

Bij een dipool legt de wet van Ohm het verband tussen de spanning U (in volt) en de stroomsterkte I (ampère). Voor gelijkstroom luidt deze vergelijking U = IR.

Opmerking: U en I zijn algebraïsche grootheden (ze kunnen negatieve waarden hebben). Het verband U = IR is uitsluitend geldig bij een receptorconventie, dat wil zeggen wanneer de stroomrichting tegengesteld is aan de spanningsrichting. In het tegenovergestelde geval (als de richtingen hetzelfde teken hebben), moet men U = -IR schrijven.

Klik en verschuif de regelaar om de waarde van R te veranderen.

Sign up for our newsletter