LogoLog inSubscribe

Fahrenheit Celsius Kelvin

Temperatuur is een kwantificering van de hevigheid van de thermische beweging van atomen en moleculen.

De drie systemen die worden gebruikt om temperatuur te meten zijn: Fahrenheit, Celsius en Kelvin.

  • De formule om Celsius in Fahrenheit om te zetten is F = 9 x C/5 + 32
  • De formule om Fahrenheit in Celsius om te zetten is C = 5 x (F - 32)/9
  • De formule om Celsius in Kelvin om te zetten is K = C + 273 period.

Sign up for our newsletter