LogoLog inSubscribe

Kernsplijting

Als een atoomkern splijt, ontstaan er twee of meerdere delen; er komen neutronen vrij . De som van de massa van deze fragmenten is kleiner dan de oorspronkelijke massa. De 'ontbrekende' massa is omgezet in energie volgens Einstein's formule E = mc². De kettingreactie is het proces waarin gesplitste neutronen zich steeds verder splitsen.

Sign up for our newsletter