LogoLog inSubscribe

Accommodatie van het oog

Het oog: het principe van accommodatie wordt hier door de wijziging van de kromming van het hoornvlies verduidelijkt, als de kaars wordt verplaatst.

Er is dan een verschuiving van het brandpunt te zien, die scherpstelling op de netvlies toelaat. Bij een bepaalde grens, het nabijheidspunt, is scherpstellen niet meer mogelijk, en het beeld dat zich achter de ogen vormt is onscherp.

De animatie is niet op schaal!

Sign up for our newsletter