LogoLog inSubscribe

Evenwicht bij drie krachten

Een star lichaam dat onderhevig is aan drie krachten waarvan de werklijnen niet evenwijdig lopen, is in evenwicht als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan.

  1. De werklijnen zijn coplanair (liggen in hetzelfde vlak)
  2. De werklijnen zijn convergent (ze hebben een gemeenschappelijk snijpunt)
  3. De vectorsom van deze krachten is gelijk aan de nulvector.

In de animatie werken de krachten in het Pxy-vlak. P is het snijpunt, en de vectorsom van de krachten is altijd gelijk aan nul.  De massa is in evenwicht.

Deze evenwichtstoestand blijft in stand zolang de som van de op het lichaam aangelegde krachten gelijk is aan nul. Dit stemt overeen met de traagheidswet van Newton: Alle lichamen behouden de toestand van rust of van eenparige rechtlijnige beweging waarin ze zich reeds bevinden, tenzij er een kracht op werkt die hun bewegingstoestand doet veranderen.

De tak van de mechanica die starre lichamen in rust bestudeert, wordt statica genoemd.

Klik en versleep de punten A en B om de plaats van de dynamometers aan te passen.

Sign up for our newsletter