LogoLog inSubscribe

Symbiose van bacteriën

Al sinds de oudheid zijn peulvruchten (erwten, sojabonen, alfalfa, enz.) verbouwd als voedselbron. Ze zijn ook van belang voor het verbeteren van vruchtbaarheid van de bodem en fungeren als pioniersoort voor stikstofarme gronden. Pas onlangs is de gunstige rol van een bacteriefamilie, de rhizobia, ontdekt.

Stikstof is een essentieel element voor plantenontwikkeling. Het is zeer overvloedig in de atmosfeer aanwezig in de vorm van N2 (moleculair stikstof). Planten zijn echter niet in staat om stikstof in de gasvorm te absorberen. Ze kunnen het uitsluitend in opgeloste vorm (nitraat) absorberen.

Hier komt het rhizobium-type bacterie om de hoek kijken. Deze stikstoffixerende bacteriën zijn in staat om dit moleculair stikstof om te zetten in NO3- (nitraat) of NH4+ (ammonium-ion) die door de plant kunnen worden opgenomen. Deze omzetting kost veel energie omdat de drievoudige band N≡N zeer stabiel is. In het geval van bacteriesymbiose is de plant de bron die de noodzakelijke energie levert in de vorm van koolwaterstoffen uit fotosynthese. Voor het reduceren van een N≡N-molecuul zijn maar liefst 16 ATP nodig:

N2 + 8H+ + 8e- + 16 ATP → 2 NH3 + H2 + 16 ADP

Recentelijk is ontdekt dat er tussen de wortel en het rhizobium een heuse molecuuldialoog plaatsvindt. Om het nodulatieproces te stimuleren, scheidt de plant in de bodem flavonoïden af die via een regulerend eiwit door het rhizobium worden ontvangen. In reactie hierop zet rhizobium de genexpressie in gang die het nodulatieproces initieert.

Bron: Symbiose rhizobium / légumineuse . un nouveau Sesame (Éric Giraud - Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes) 

Sign up for our newsletter