LogoLog inSubscribe

Verbonden getallen (optelling)

Een getal vertegenwoordigt een hoeveelheid, het wordt geschreven met cijfers. Het is op te splitsen in de som van twee getallen.

Deze animatie stelt drie representaties voor van het optelconcept: 

  • Een verzameling stippen stelt een geheel voor verdeeld in twee delen.
  • Drie getallen zijn symbolisch verbonden wanneer het geheel (blauw getal) de som van twee delen (geel en rood getal) voorstelt.
  • Een rekenkundige representatie geassocieerd met de getallen (operanden) en de tekens (+, =).

De banden zijn verbroken als:

  • Het geheel teveel elementen bevat (de blauwe stippen blijven zichtbaar).
  • Het geheel onvoldoende elementen bevat (de heldere stippen zijn zichtbaar).

Wanneer de banden zijn ingesteld, is het mogelijk alle opsplitsingen van hetzelfde getal te laten zien door op de stippen van de verzameling te klikken..

Een deel is ook te interpreteren als het resultaat van een aftrekking.

Sign up for our newsletter