LogoLog inSubscribe

Geologische klok

 De aarde is circa 4,54 miljard jaar geleden gevormd. Deze waarde moet worden gezien in vergelijking met andere waarden zoals:

  • 13,6 miljard jaar: geschatte leeftijd van het universum.
  • 4,57 miljard jaar: de leeftijd van de zon (de helft van zijn gehele levensduur).

De geschiedenis van de aarde wordt als volgt onderverdeeld:

  • 4 "eonen" met een duur tussen 540 Myr (Myr = miljoen jaar) en 2 Byr (Byr = miljard jaar).
  • Elk eon wordt onderverdeeld in drie of vier "tijdperken" van enkele honderden miljoenen jaren (> 100 Myr).
  • Een tijdperk is verdeeld in drie of vier "perioden" van enkele tientallen miljoenen jaren (> 10 Myr)
  • De periodes zijn verdeeld in "tijdvakken" waarvan de tijdseenheid 1 miljoen jaar is (> 1 Myr).

De animatie toont geen tijdvakken en uitsluitend de periodes van het laatste eon (Fanerozoïcum) worden gerepresenteerd.

Het belangrijkste educatieve doel van deze animatie is het representeren van de geschiedenis van de aarde in de vorm van een geologische klok voor het aanschouwelijk maken van de grootte-orde van de tijdsduren en de verhoudingen. Met onze gebruikelijke tijdsbeleving kunnen we de gigantische geologische tijdsduren die hier een rol spelen gewoonweg niet bevatten. Dus heeft een massaal uitsterven dat in de afbeelding als een punt is weergegeven, in werkelijkheid in de loop van duizenden of zelfs miljoenen jaren plaatsgevonden. Op een geologische tijdschaal blijft een dergelijke gebeurtenis blijft echter zeer prominent.

Als de leeftijd van de aarde wordt gereduceerd tot een 12-urige klok, dan nemen de eerste drie eonen (Precambriaans genoemd) meer dan 10 uur in beslag, het Fanerozoïcum omvat slechts de laatste 90 minuten en de komst van de hominiden de laatste 30 seconden. De homo sapiens verschijnt pas in de laatste twee seconden, op 11:59:58!

De International Commission on Stratigraphy (ICS) heeft als een van zijn doelstellingen het instellen van een geologische tijdschaal. Deze schaal is beschikbaar op http://www.stratigraphy.org/ en wordt bijgewerkt aan de hand van de ontdekkingen van paleontologen.

Sign up for our newsletter