LogoLog inSubscribe

Getallenrechte

De getallenrechte is een as met schaalverdeling die de oorsprong 0 bevat en naar rechts georienteerd is. Hoe verder ze zich van 0 bevinden, hoe groter de getallen zijn. De negatieve getallen worden links van 0 geplaatst.

Met deze animatie kan men de getallenrechte van de kleine tot grote getallen verkennen, posiitef of negatief, geheel of decimaal. 

De grootte van de schaalverdeling kan unitair of variabel worden gekozen. Bij de optie "Willekeurige schaalverdeling" dient de grootte van de schaalverdeling voor het plaatsen van labels op de rechte berekend te worden.

Het label langs de getallenrechte laten glijden.

De grenzen van de getallenrechte verplaatsen terwijl het label op de uiteinden wordt geplaatst.

Sign up for our newsletter