LogoLog inSubscribe

Trampoline

Et staat voor de totale mechanische energie, uitgedrukt in joule.

Met deze activiteit illustreren we het begrip gravitationele potentiële energie (PE).

In ons voorbeeld wordt de aanvankelijke potentiële energie willekeurig gekozen in het laagste punt. (PE = 0 wanneer h = 0). De potentiële energie, uitgedrukt  in joule, is evenredig met de massa (uitgedrukt in kilogram) en de hoogte (uitgedrukt in meter) overeenkomstig de vergelijking

PE = mgh

Alleen mechanische energie is weergegeven. Het feit dat Et behouden blijft komt de potentiële energie wordt omgezet in kinetische energie (niet weergegeven in de animatie) volgens de behoudswet: Et = KE + PE.

Sign up for our newsletter