LogoLog inSubscribe

De gehele getallen

De getalrechte is een oneindige rechte lijn met een schaalverdeling, een oorsprong en een zin. De waarde van een punt komt overeen met een positief of negatief getal.

Deze animatie stelt de gehele getallen tussen -100 en 100 voor.

Klik op de pijlen om de weergegeven grenzen van de rechte in te stellen.

Verplaats de markeringen over de rechte.

Opmerking: De getalrechte verbreedt of versmalt zich om de gehele getallen tussen -100 en 100 op een schaalverdeling van maximaal 100 gedeelten weer te geven.

Sign up for our newsletter