LogoLog inSubscribe

Hersenquiz

Test je kennis van de anatomie door het hier gepresenteerde diagram binnen zo kort mogelijke tijd en met de minste fouten van namen te voorzien. Bereken vervolgens je score. Het scoringssysteem houdt zowel rekening met de benodigde tijd om de quiz te maken als met het aantal pogingen dat je er voor nodig had.

Het scoringssysteem houdt niet alleen rekening met de benodigde tijd, maar ook met het aantal pogingen dat je er voor nodig hebt.

Sign up for our newsletter