LogoLog inSubscribe

Wetten van Kirchhoff

De eerste wet van Kirchhoff, ook wel bekend als de stroomwet van Kirchhoff, stelt dat in elk knooppunt van de schakeling de som van ingaande stromen in het knooppunt gelijk is aan  de som van de uitgaande stromen.

De tweede wet van Kirchhoff, ook wel bekend als de spanningswet van Kirchhoff, stelt dat de som van de spanningen in een gesloten lus altijd gelijk is aan nul.

Sign up for our newsletter