LogoLog inSubscribe

Moment van een kracht

Als op een voorwerp een aantrekkende kracht wordt uitgeoefend om het om een as te laten draaien, kan men het moment van deze kracht ten opzichte van deze as definiëren.
In de mechanica staat de studie van het moment van een roterend lichaam equivalent met de studie van de krachten op een lichaam in translatie.
Het vectormoment is een functie van de kracht, en de afstand van het draaipunt op de as tot de kracht (de arm van de kracht  - niet weergegeven in de animatie).
Met de wiskundige formule is het mogelijk het moment te bepalen door het uitwendig product te berekenen (notatie ‘x’).

Het bijzondere van het resulterende vectormoment is dat het loodrecht staat op de vectoren F en OM (of OQ). De grootte hangt af van de sinus van de hoek tussen F en OM. De grootte is dus maximaal bij een hoek van 90° en nul als de kracht evenwijdig is met de as.

De term koppel wordt meestal geassocieerd met een stelsel van twee krachten met resultante nul (een duw- en een trekkracht), waarvan het moment ongelijk aan nul is. In dit voorbeeld zou men kunnen spreken van een koppel als er op het andere pedaal een kracht F'  met dezelfde amplitude maar in de tegengestelde richting zou werken.

Sign up for our newsletter