LogoLog inSubscribe

Titratie-experiment

Titratie is een experimentele techniek die het mogelijk maakt de concentratie van een onbekende zuur of een base te bepalen.

De methode berust op het principe van neutralisatie van een zuur door een base,

 De hier geïllustreerde volumetrische methode bestaat uit het bepalen van het volume Vb van een base waarvan de concentratie Cb onbekend is, wat noodzakelijk is om een bepaald volume Va aan zuur met een onbekende concentratie Ca toe te voegen.

In deze animatie is de base natriumhydroxide NaOH (soda) en het zuur is zoutzuur.

Tijdens de neutralisatie van het zuur door de base, verkrijgt men de volgende gelijkheid:

VaCa = VbCb

Uitgaande van deze gelijkheid kan men de concentratie van het zuur afleiden:

Ca = VbCb/Va

Klik op de kraan of op de knop om 5 ml NaOH toe te voegen.

Sign up for our newsletter