Logo

Analoog-digitaalconverter

Een analoog signaal wordt gedigitaliseerd door enkele samples te nemen en deze binair te coderen. De verkregen codereeks wordt gehergroepeerd in een computerbestand. Het belang van de digitalisering is gelegen in de mogelijkheden voor informatieverwerking die een dergelijk bestand biedt. Om een betrouwbare digitalisering van een analoog signaal te verkrijgen, moet de nauwkeurigheid worden vergroot. Hiertoe volstaat het de samplingsfrequentie te verhogen en kwantificatiestap te verkleinen.