LogoLog inSubscribe

Instabiel evenwicht

Een star lichaam is in mechanisch evenwicht wanneer de som van de krachten en som van de momenten die door het systeem worden ondervonden gelijk zijn aan nul.
Evenwichten kunnen stabiel of instabiel zijn:

  • Stabiel evenwicht: bij een kleine verstoring in krachten en momenten wordt het evenwicht hersteld.
  • Instabiel evenwicht: bij een kleine verstoring in de krachten of de momenten is het systeem geneigd steeds verder van de oorspronkelijke evenwichtsstand te bewegen (na de verstoring bereikt het systeem vaak een nieuwe stabiele evenwichtsstand!).

Deze animatie laat de betrokken krachten zien. De plaats van het zwaartepunt (of massamiddelpunt) van het systeem ten opzichte van zijn steunpunt (evenwichtspunt) is hier het belangrijkste element.

Klik op een scherm om te vergroten. Klik op 'play' om de animatie te starten.

Sign up for our newsletter