LogoLog inSubscribe

PV=nRT

Symbolische illustratie van de ideale gaswet (Wet van Boyle-Gay-Lussac) PV=nRT. De moleculen die in dit model puntvormig zijn, bewegen onafhankelijk en voeren elastische botsingen uit.

Sign up for our newsletter