LogoLog inSubscribe

Elektrisch veld en potentiaal

Net als massa is elektrische lading een fundamentele eigenschap van de materie. De eenheid van lading is de Coulomb (C).

Een elektrische lading, beschouwd als een punt in de ruimte, veroorzaakt een verstoring die een elektrisch veld wordt genoemd. Dit is een vectorveld (het heeft in elk punt een sterkte of grootte en een richting), dat wordt voorgesteld door E; de grootte door E. De eenheid van veldsterkte is volt per meter (Vm).

De elektrisch-veldvector gecreëerd door een lading, Q1, in punt P in de ruimte is gedefinieerd door:

  • Zijn richting: Het veld gecreëerd door Q1 ligt in de richting van lading Q1.
  • Het is naar de lading toe gericht als Q1 < 0  en van de lading af gericht als Q1 > 0.
  • De sterkte of grootte:  E = (1/4πε0)Q1/r2, waarin r de afstand is tussen de lading, Q1, en het punt P.

De dichtheid neemt zeer snel af met de afstand tot r.

De elektrische verstoring kan ook worden gedefinieerd door een scalair veld: de elektrische potentiaal V. Dit is een algebraïsche scalair (een getal dat negatief kan zijn), met als eenheid de volt [V].

Een kromme die alle punten in de ruimte verbindt die dezelfde potentiaal hebben, wordt een equipotentiaal genoemd. De elektrisch-veldvector is altijd orthogonaal (loodrecht) op de equipotentialen, in de richting van de afnemende potentiaal.

Klik op de lading en verschuif deze om ze van plaats te veranderen.

Verschuif de schuifregelaar naar links om de waarde van de lading te veranderen.

Sign up for our newsletter