LogoLog inSubscribe

Delta 18O

Vandaag de dag zijn glaciologen in staat om paleotemperaturen te reconstrueren door de isotopensamenstelling van ijs te bestuderen.

Het watermolecuul is samengesteld uit één zuurstofatoom en twee waterstofatomen. Zuurstof is een mengsel van drie natuurlijke isotopen: 16O (99,76%), 17O (0,04%) en 18O (0,20%). In de watercyclus beweegt de zware isotoop 18O moeizamer dan de lichte isotoop 16O. Deze verdampt minder gemakkelijk bij de evenaar en neemt sneller af met de neerslag die de reis van het water naar de polen onderbreekt. De poolkappen bevatten dus minder van de zware isotoop dan de oceanen, met name in een koud klimaat.

Dus is, voor glaciologen, ijs arm aan 18O afkomstig van een periode van koud klimaat terwijl ijs minder arm aan 18O afkomstig is van een periode met warm klimaat.

Tegelijkertijd maakte de bestudering van ijs het mogelijk om de kooldioxide-inhoud van luchtbellen in het ijs te analyseren (niet weergeven in de animatie). Wetenschappers waren dus in staat om een link tussen deze variabele en het temperatuurverloop in de tijd te detecteren.

De bestudering van zee-afzettingen maakt een soortgelijke analyse mogelijk: zeeorganismen ontwikkelen hun schelpen uit de chemische elementen in het zeewater, waaronder zuurstof. Met behulp van de isotopenverhouding van de zuurstof uit deze in de zee-afzettingen gevonden schelpen zijn we in staat de klimaatgeschiedenis van onze planeet te traceren. De evolutie van de 18O / 16O-isotoopverhouding in water verloopt in omgekeerde richting aan die van de poolkappen. Een oceaan, en dus afzettingen, rijk aan 18O impliceert poolkappen arm aan 18O en een koud klimaat.

Kruisresultaten

Dankzij deze verschillende onderzoeksgebieden, waarvan de resultaten perfect in overeenstemming zijn, hebben wetenschappers aangetoond dat klimaatschommelingen in een cyclus van circa 100.000 jaar afwisselend glaciale en interglaciale perioden vertonen. Ze toonden tevens aan dat zich afhankelijk van de temperatuur, atmosferische CO2-concentraties hebben ontwikkeld, wat het verband tussen deze twee factoren aantoont.

Sign up for our newsletter