LogoLog inSubscribe

Karakteristiek van een zonnecel

Een fotovoltaïsche cel (PV-cel) zet zonne-energie om in elektrische energie. Het is een van de bekendste toepassingen van halfgeleidermaterialen zoals silicium.

Een fotovoltaïsche cel voldoet aan een zeer specifieke wet I = f(V), die de karakteristiek wordt genoemd. De ISC (short-circuit current oftewel kortsluitvastheid) en VOC (open circuit voltage oftewel open-circuitspanning) zijn belangrijke waarden die specifiek zijn voor elke cel. Opgemerkt moet worden dat deze waarden en het verschijnen van de karakteristiek van veel andere factoren afhangen, zoals het type halfgeleider, zonlicht en celtemperatuur.

Een fotovoltaïsche cel levert uitsluitend vermogen bij aansluiting op een belasting. Voor het bepalen van de door de cel geleverde stroom en spanning kan worden volstaan met de berekening van het werkpunt. Er is een specifieke waarde van de belasting die het vermogen maximaliseert. Dit werkpunt wordt het MPP (Maximum Power Point) genoemd.

PMPP = VMP × IMP

Voor een zonnepaneelinstallatie is altijd de installatie van een "laadregelaar" nodig om het biaspunt dicht bij dit MPP te positioneren.

Sign up for our newsletter