LogoLog inSubscribe

Galileïsch referentiestelsel

Of hij zich nu op een stilstaande boot (in de haven) of eenparig beweegt, de vanuit de top van de mast losgelaten kogel valt op dezelfde plaats aan de voet van de mast. Galilei concludeerde dat het een waarnemer op de boot onmogelijk uit de val van de kogel kan opmaken of de boot eenparig beweegt of in rust is.

Een befaamde uitspraak van Galilei is "De beweging is als niets". Anders gezegd, de studie van de beweging houdt nauw verband met het referentiestelsel waarin men ze bestudeert wat neerkomt op de bevestiging: de beweging is relatief.

Deze bevestiging is een van de fundamenten van de gehele natuurkunde die we kennen, omdat ze de basis legt voor de kinematica (bewegingsleer, regels voor de samenstelling van snelheden, traagheidsbeginsel, enz.).

Ze definieert tevens twee belangrijke categorieën differentiaalstelsels: de galileïsche referentiestelsels (of inertiaalstelsels), waarvoor dezelfde natuurwetten gelden, en de niet-galileïsche referentiestelsels (of niet-inertiaalstelsels) waarbij men inertiekrachten moet meerekenen.

Dit relativiteitsbeginsel is volledig in tegenspraak met de principes van Aristoteles volgens welke de beweging en de rust twee volkomen verschillende begrippen zijn.

Sign up for our newsletter