LogoLog inSubscribe

Machtsfunctie

De machtsfunctie wordt gedefinieerd door de algemene uitdrukking f(x) = axn, waarbij n een (positief of negatief) geheel getal kan zijn, de factor a is een reëel getal. 

Met deze animatie kan men zien wat de invloed van de parameters is op het verloop van kromme f(x), en de volgende karkteristieken bestuderen: 

  • de schaalfactor,
  • de limieten naar oneindig of waar het divergentiepunt is,
  • het domein, 
  • de asymptoten, 

Neem de parameters a en n vast voor het analyseren van enkele karakteristieke functies, zoals de tweedegraads- en derdegraadsfuncties, de inverse, wortelfuncties ... om de karakteristieke krommen zoals de parabool of de hyperbool te herkennen.

Sign up for our newsletter