LogoLog inSubscribe

Van cel naar organisme

Meercellige levende wezens, van dierlijke of plantaardige oorsprong, zijn alle opgebouwd uit verschillende organisatieniveaus waarvan de hiërarchie als volgt kan worden onderverdeeld, van de macroscopi schaal naar de microscopische schaal:

  • Organismeniveau: een organisme bevat alle verschillende organisatieniveaus waarin onafhankelijk leven mogelijk is. Een organisme is in staat zichzelf te voeden, zich voort te planten en met zijn omgeving te communiceren. Een organisme bestaat uit een reeks organen die soms worden aangeduid als systemen die op een complementaire en gecoördineerde manier functioneren.
  • Systeemniveau: een systeem bestaat uit de samenstelling van verschillende organen die, door hun gecoördineerd functioneren, bijdragen aan de realisatie van een essentiële biologische activiteit (ademhaling, spijsvertering, voortplanting, bescherming ...).
  • Orgaanniveau: een orgaan is gedefinieerd door een geheel van specifieke weefsels. Een orgaan is een anatomische structuur die met het blote oog zichtbaar is en een of meer specifieke biologische functies uitvoert. In de plant is een blad een orgaan opgebouwd uit verschillende weefsels zoals opperhuidweefsel, chlorofylweefsel en sapgeleidens weefsel. Bij mensen is de darm een orgaan samengesteld uit epitheelweefsel en een verbindend weefsel van de huid.
  • Weefselniveau: een weefsel is een meercellige structuur gevormd door gevormd door het geheel van cellen die min of meer naast elkaar liggen. Histologie is de discipline van het bestuderen van weefsels. De weefsels worden traditioneel geobserveerd met een optische microscoop (O. M.).
  • Celniveau: de cel is de structurele en functionele eenheid van elk levend organisme. Er is een grote diversiteit aan cellen, waarvan sommige gespecialiseerd  zijn in het uitvoeren van een specifieke biologische functie. Een cel is traditioneel opgebouwd uit:
    • een plasmamembraan dat het extracellulaire medium scheidt van het intracellulaire. Een plantencel heeft een wand.

    • een cytoplasma met daarin verschillende organellen (mitochondrieën, vacuolen ...) en een kern omdat de dierlijke en plantaardige cellen eukaryotische cellen zijn.

Sign up for our newsletter