LogoLog inSubscribe

Voedselpiramide

In de huidige samenleving spelen bij het voedingspatroon ook problemen rond het milieu, volksgezondheid, cultuur en voorlichting mee. Gebalanceerde maaltijden zijn essentieel voor het  blijvend goed  functioneren van ons organisme, maar met onze huidige leefwijzen lukt het niet altijd om dat doel te bereiken. Zelfs komen tal van aandoeningen (hart- en vaatziekten, suikerziekte) vreemd genoeg steeds vaker voor. Bepaalde (mediterrane) voedingspatronen weerspreken deze slechte cijfers. Zijn er een of meerdere manieren om goed te eten? Welke regels moeten we aanhouden? Welke voedingsadviezen moeten we opvolgen om gezond te blijven? Dat zijn de vragen die voedingsdeskundigen zich stellen.

Een van de mogelijke antwoorden is de voedselpiramide. Deze geeft voorlichting die ons bewust maakt van de hoeveelheid en de aard van de voedingsmiddelen die we dagelijks moeten consumeren.

Hierin zijn alle voedingsmiddelen geclassificeerd in grote groepen aan de hand van hun voedingswaarde en calorische waarde. Onderaan de piramide staan voedingsmiddelen die in grote hoeveelheden geconsumeerd kunnen worden, bovenaan staan de calorierijkste voedingsmiddelen die, bij overmatige consumptie, de balans van een maaltijd verstoren. Geen enkel voedingsmiddel is verboden. Alleen de hoeveelheid en de frequentie van consumptie zijn van belang.

Met behulp van deze animatie kan een student de aard van het voedingsmiddel dat hij of zij consumeert, vaststellen. Het is bedoeld als een controlelijst waarmee kinderen kunnen bepalen of hun voedingswijze al dan niet overeenkomt met de aanbevelingen van voedingsdeskundigen.

Sign up for our newsletter