LogoLog inSubscribe

Verdunning

In laboratoria is het gebruikelijk om een oplossing te bereiden op basis van een geconcentreerde moederoplossing.

Voorbeeld : men wil een volume V = 100 ml bereiden van een dochteroplossing met een concentratie C = 0,010 mol//l; dan moet men uitgaan van een moederoplossing met concentratie  C = 0,10 mol/l.

De bereidingsmethode van een dergelijke oplossing bestaat uit het uitvoeren van een verdunning. Deze eenvoudige bewerking moet volgens een zeer nauwkeurig experimenteel protocol worden uitgevoerd.:

  • Bepaalde producten zijn corrosief. Hierbij moet met handschoenen en bril worden gewerkt.
  • Kolf en pipet moeten vooraf worden gereinigd.
  • De pipet dient altijd verticaal te worden gehouden. Terwijl men de inhoud  van de pipet in de kolf overbrengt, moet de kolf schuin gehouden worden zodat de punt van de pipet in contact blijft met de kolf.
  • Bij het aflezen van de niveaus in de kolf of de pipet moet de ooghoogte gelijk zijn aan de onderkant van de meniscus.
  • De pipet moet op absorberend papier worden gelegd.
  • Aan het eind van de bewerking moet de kolf moet worden geëtiketteerd. Op het etiket moet de naam van de oplossing en de concentratie vermeld staan.

Sign up for our newsletter