LogoLog inSubscribe

Elektrificatie

Een elektrische schakeling bestaat uit:

  • Ten minste twee componenten (ook wel dipolen genoemd omdat ze twee polen hebben), waarvan de een de generator is (ook wel de bron genoemd).
  • Geleidende draden die de componenten met elkaar verbinden tot een gesloten lus waardoorheen een stroom kan lopen.

Bij allerlei vormen van transport wordt gebruikgemaakt van elektrische energie.

Ongeacht de gebruikte dipool wordt een elektrische motor op de generator aangesloten door twee geleidende draden (op de foto's niet weergegeven).

Het elektrisch vermogen dat beschikbaar is aan de uiteinden van een dipool is gelijk aan het product van de stroom (I, in ampère, of 'amp') en de spanning (V, in volt).

Opmerking: De gekozen kleuren wijken af van de conventionele.
Er is zowel gelijkspanning en gelijkstroom als wisselspanning en wisselstroom mogelijk.

Sign up for our newsletter