LogoLog inSubscribe

Oplossen van NaCl in water

Als je twee stoffen mengt en het resultaat is een homogeen mengsel, dan heb je te maken met een oplossing.

In het geval van keukenzout vermengd met water worden de Na- en Cl-atomen, oorspronkelijk gebonden in de vorm van kristallen, opgelost door de watermoleculen.  Water is een oplosmiddel.

De oorzaken zijn elektrostatisch van aard. De cohesie van atomen en moleculen wordt veroorzaakt door elektrostatische bindingen tussen geladen of polaire deeltjes. Natriumchloride (NaCl) is in feite de verbinding tussen een Na+-ion en een  Cl--ion, die elkaar aantrekken vanwege de elektrostatische aantrekkingskracht.

Watermoleculen zijn elektrisch neutraal, maar door de geometrie zijn ze gepolariseerd, wat wil zeggen dat de positieve en negatieve ladingen zodanig gepositioneerd zijn dat ze tegenover elkaar liggen. Deze eigenschap zorgt ervoor dat de NaCl-moleculen door de sterke aantrekkingskracht van water uiteenvallen in  Na+- en  Cl--ionen. Merk op dat de oriëntatie van de watermoleculen bij het aantrekken van een Na+- ion anders is dan bij het aantrekken van een  Cl- -ion.

Dit proces blijft voortduren totdat alle zout is opgelost.

Sign up for our newsletter