LogoLog inSubscribe

Multimeter

De multimeter is een elektrisch meetinstrument dat de functies combineert van een ampèremeter (stroommeting), een voltmeter (spanningsmeting), en een ohmmeter (meting van de weerstand).

Deze animatie simuleert de werking van de diverse elektrische grootheden. Alle configuraties kunnen worden getest en alle daaruit voortkomende verbindingsfouten worden aangegeven.

Sign up for our newsletter