LogoLog inSubscribe

Ecologische piramide

Een ecologische piramide is een kwantitatieve representatie van de ecologische niveaus van een voedselketen.

Er zijn drie typen ecologische piramiden:

  • Aantallenpiramide
  • Biomassapiramide
  • Energiepiramide

De detrivoren en afbrekende organismen zijn niet altijd vertegenwoordigd in deze mechanismen hebben, maar ze spelen een essentiële rol in de materiaalcyclus.

De gifstoffenpiramide toont de bioaccumulatie in individuele organismen in een voedselketen. De vorm hiervan is omgekeerd.

Sign up for our newsletter