LogoLog inSubscribe

Continentale helling

Deze animatie toont een kustreliëf, met een stroom die sedimenten met zich meevoert die ter hoogte van een delta in de rivier terechtkomen. Ze illustreert de sedimentatie van de deeltjes op de continentale korst, het continentale plat, de continentale helling en de diepzeevlakte.

Sign up for our newsletter