LogoLog inSubscribe

Generator #2

De dynamo (generator) zet mechanische energie om in elektrische energie. Het verschijnsel inductie treedt alleen op als de magneet ten opzichte van de spoel beweegt.

Sign up for our newsletter