LogoLog inSubscribe

Afleggen

Afleggen is een manier om planten te kweken door klonen. Het bestaat uit het laten vertakken van de takken of twijgen van een moederplant zonder ze hiervan los te maken.. De plant die uit dit procedé voortkomt, is identiek aan de moederplant. Er zijn verschillende aflegtechnieken, maar de voornaamste zijn:

  • afleggen in de grond
  • afleggen aan de lucht.

Sign up for our newsletter