LogoLog inSubscribe

Gevarensymbolen

Huishoudelijke stoffen voor schoonmaken en onderhoud bevatten actieve chemische stoffen die risico’s voor de gezondheid of het milieu met zich meebrengen.

De gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in negen categorieën:

  • stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid: kankerverwekkend-mutageen- reprotoxisch, toxisch, bijtend-irriterend, corrosief
  • stoffen die lichamelijke risico’s met zich meebrengen: corrosief, onder druk, oxidatief, ontvlambaar, explosief
  • stoffen die schadelijk zijn voor het milieu: verontreinigende stoffen

Om op de risico’s en voorzorgsmiddelen bij het gebruik te wijzen, is het verplicht om de etiketten van alle gevaarlijke stoffen te voorzien van specifieke pictogrammen voor elk van de gevaren van het product.

Sign up for our newsletter