LogoLog inSubscribe

Telraam (suanpan)

Deze animatie stelt het Chinese telraam (suanpan) voor. De kralen zijn op de pennen geregen.

Van rechts naar links gezien komen de pennen overeen met eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen enzovoort.

De bovenste kralen hebben de waarde 5. De onderste de waarde 1. Anders gezegd: een bovenste kraal op de derde pen van rechts heeft de waarde van 5 honderdtallen = 500.

Een onderste kraal op de tweede pen van rechts heeft de waarde van 1 tiental = 10.

Een kraal die naar de horizontale balk verschoven is, wordt niet meegeteld.

Het principe van het telraam bestond al drieduizend jaar voor onze jaartelling (bij de Mesopotamiërs). Hiermee konden eenvoudige bewerkingen zoals optellingen en aftrekkingen worden uitgevoerd, maar degenen die er bedreven in waren konden er ook mee vermenigvuldigen, delen en zelfs worteltrekken.

Sign up for our newsletter