LogoLog inSubscribe

Wet van Moore

Er zijn in feite meerdere Wetten van Moore om de exponentiële groei van rekenkracht, dichtheid en complexiteit van transistors te verklaren.

Sign up for our newsletter