LogoLog inSubscribe

Versnellingen

Een overbrenging is een vorm van bewegingsoverdracht. In dit voorbeeld brengen de tandwielen,  zonder ingrijpen van buiten, uitsluitend rotatiebewegingen over. De rotatiesnelheden zijn functies van de  tandwielverhouding (GR), die uitsluitend afhangt van het aantal tanden van elk tandwiel.

In de wetenschap dat het aantal tanden evenredig is met de diameter van het tandwiel, kan de tandwielverhouding ook worden geschreven als een functie van de diameter.

Een tandwieloverbrenging zorgt voor een overdracht zonder verschuiving met een zeer hoog rendement. De tandwielverhouding kan groter dan 1 zijn (versterking) of kleiner dan 1 (reductie). Een snelheidsreductie gaat vergezeld van een versterking van het koppel en omgekeerd.

Sign up for our newsletter