LogoLog inSubscribe

MRI

MRI oftewel 'magnetic imaging resonance' is een betrekkelijk recente methode die berust op de elektromagnetische eigenschappen van atoomkernen.
De patiënt wordt in het midden van een sterk magneetveld geplaatst dat de waterstofkernen in zijn lichaam dwingt zich in de richting van het magneetveld te richten. Bij een tweede maal wordt een radiogolf verstuurd, loodrecht op het hoofdmagneetveld, om de waterstofatomen te exciteren die zo in resonantie raken.
Gedurende deze fase absorberen de atoomkernen energie.
Vervolgens zet men deze bron uit. De waterstofatomen keren terug naar hun beginpositie onder afgifte van de opgeslagen energie, en vormen van een radiogolf. 
Deze door de materie teruggezonden golf wordt gedetecteerd en geanalyseerd door een computer die hem omzet in een beeld.

 

Sign up for our newsletter