Logo

Levenscyclus van algen

Deze animatie toont de voortplantingscyclus van een groene alg: slawier of zeesla (ulva lacuca)
Deze cyclus wordt gekenmerkt door de regelmatige afwisseling van haploïde generaties (gametofyten) en diploïde generaties (sporofyten), die van even groot belang zijn en morfologisch identiek zijn.