LogoLog inSubscribe

Spiercontractie

Deze animatie toont spiercontractie ter hoogte van het sarcomeer in de vorm van een animatieschema, met daarnaast corresponderende elektronenmicrograafbeelden genomen met een transmissie-elektronenmicroscoop (TEM).

Foto's:  © James E. DENNIS - PHOTOTAKE - ISM.

Sign up for our newsletter