LogoLog inSubscribe

Wet van de onafhankelijke segregatie

Deze animatie is een vereenvoudigd voorbeeld van gametenvorming tijdens de meiose, in het geval van een diploïde cel met twee paren homologe chromosomen. Het eerste paar draagt gen A en het tweede gen B. Elk homoloog chromosoom draagt andere allelen (A1 en A2 voor gen A, B1 en B2 voor gen B).

Het individu is dus heterozygoot voor deze twee genen.

De blauwe chromosomen zijn afkomstig van de vader, de rode van de moeder.

Ten tijde van de eerste meiotische deling gaan de homologe chromosomen uiteen en bewegen zich willekeurig naar een van de twee polen tegenover elkaar. Er is een kans van 50% dat een chromosoom van de ene naar de andere kant zal verhuizen.

In ons voorbeeld zijn er na afloop van de eerste meiotische deling twee mogelijke rangschikkingen: of de moederchromosomen verhuizen van de ene kant en de vaderchromosomen van de andere, of we vinden aan beide zijden een moeder- en een vaderchromosoom. Na afloop van de meiose zijn er, door te onderscheiden naar allelen, vier mogelijke gameettypen aan te geven.

Sign up for our newsletter