LogoLog inSubscribe

Lijnvergelijking

Klik één keer om punt A te plaatsen, teken de lijn en laat de muisknop los om punt B te plaatsen. Deze lijn kan verschoven worden.

In de vergelijking van de rechte lijn, y = mx + b, is m de richtingscoëfficiënt, oftewel de helling.

Klik en versleep de muis om een lijn in het vlak te tekenen.

Klik en sleep de lijn door het vlak.

Sign up for our newsletter