LogoLog inSubscribe

Eenparige cirkelbeweging

De sinusfunctie is nauw verwant aan de eenparige cirkelbeweging.

Klik op [pause] om te onderbreken of op [next-image] om stap voor stap vooruit te gaan.

Sign up for our newsletter