LogoLog inSubscribe

Wisselstroommotor

Een elektromotor zet elektrische energie om in mechanische energie. De innovatie bestaat hierin dat er een roterend magnetisch veld wordt opgewekt door een wisselstroom die door vaste windingen van een armatuur loopt. Nikola Tesla perfectioneerde het gebruik van dit apparaat, en vond zo in 1888 de eerste driefasenelektromotor uit.

Dergelijke motoren zijn nu overal te vinden: in treinen, wasmachines, fabrieken...

Merk op dat deze machines reversibel zijn, dat wil zeggen dat je ook mechanische energie in elektrische energie kunt omzetten. Dat is wat er gebeurt in energiecentrales. De machines in energiecentrales worden generatoren of alternatoren genoemd.

Sign up for our newsletter