LogoLog inSubscribe

Arbeid verricht door een constante kracht

We berekenen hier de arbeid die verricht wordt om een massa van 500 kilogram langs verschillende wegen te bewegen.

Sign up for our newsletter