LogoLog inSubscribe

Quiz Lopende golven

Test en beoordeel je kennis over de voortplanting van lopende transversale, longitudinale en periodieke golven.

De eindbeoordeling hangt af van het aantal pogingen en de benodigde tijd.

Kies uit de aangeboden antwoorden het juiste antwoord.

Klik op de knop [next-image] voor de volgende vraag.

Sign up for our newsletter